Industri och verkstad

Industri & verkstad

 

Idag är det ett stort behov av trygg och säker arbetsmiljö inom verkstad och industri. Automatic Alarm har erfarenhet av säkerhetslösningar som krävs.

Kraven skiljer sig beroende på storlek, typ av verksamhet geografiskt läge m.m. Säkerhetslösningar inom industri och verkstad måste ofta vara tåliga för både väder och vind på ett annat sätt än andra verksamheter och branscher som exempelvis kontorsmiljö.

 

Automatic alarm erbjuder tjänster inom brandskydd, lås, passersystem, inbrottslarm, kameraövervakning och trygghetslarm. Vi har lösningarna för att skapa en säker arbetsplats.

Vi jobbar med alltifrån stora industrier till minde verkstadskedjor över hela landet.

Lösningar

Vi erbjuder helhetslösningar till ditt företag

Brand & Utrymning

Med rätt brand- och utrymningslarm kan faror upptäckas i ett tidigare skede och byggnaden kan utrymmas på ett säkrare sätt. Automatic Alarm hjälper ditt företag med att skräddarsy en optimal lösning med larmsystem anpassad för era lokaler och fastighet.

Automatic Alarm erbjuder allt från stora och avancerade till mindre system med uppgift att snabbt upptäcka en eventuell brand och omdelbart få till en kontrollerad utrymning; samt påkalla en räddningsinsats vid behov.

Vem ställer kraven och efterfrågar installationen hos er? Är det myndigheten, försäkringsbolaget eller är det ert eget initiativ? Lösningen med brandlarm och utrymningslarm kan se väldigt olika ut. Vi inventerar, projekterar och ser till att ni har rätt brandlarm och utrymningslarm i er fastighet eller verksamhet.

Automatic Alarm är en certifierad anläggarfirma för brandlarm (enligt regelverk SBF 1008:2), vi har all erforderlig kunskap och erfarenhet för att installera kravställda brandlarm. Som ett bevis utfärdas alltid ett anläggarintyg för anläggningen som förklarar omfattningen och installationen.

Kontakta oss för mer information eller boka ett besök med en av våra projektörer som är specialiserad på brand- och utrymningslarm.

Passage och Bokningssystem

Ha full kontroll på tillgängligheten till er fastighet och lokaler genom ett bra passersystem. Och förhindra olyckliga dubbelbokningar i efterfrågade lokaler med ett smart bokningssystem. Automatic Alarm har lösningar som anpassas särskilt för era behov.

Passersystem
Passersystem skyddar entréer till fastigheten, dörrar till lokaler och utrymmen samtidigt och säkerställer att endast behöriga har tillträde.

Ett passersystem är enkelt att administrera och användarvänligt med kort, brickor eller nycklar. Du kan enkelt tidsstyra och ändra behörigheter via ett användarvänligt gränssnitt.

Du slipper oroa dig för dyra cylinderbyten och huvudnycklar som kommit på villovägar. Tappar någon bort ett kort eller en tagg är det bara att spärra den och beställa en ny.

Vi på Automatic Alarm erbjuder flexibla och anpassningsbara passersystem som ökar säkerheten i din verksamhet.

Bokningssystem
Ett bokningssystem i fastigheter måste vara tillgängligt, smart och användarvänligt och ta bort risken för dubbelbokningar.

Med ett bokningssystem får ni kontroll över vem som har tillgång till gemensamma utrymmen och vilka tider dessa är tillgängliga. Välj enkelt om bokning av tvättstugan, konferensrummet eller festlokalen ska ske via digital bokningstavla, dator eller en app i mobilen.

Vi på Automatic Alarm samarbetar med flera av de ledande leverantörerna på marknaden och erbjuder en rad olika lösningar för att underlätta bokning av era gemensamma utrymmen.

Kontakta oss för mer information eller boka ett besök med en av våra projektörer som är specialiserad på passer- och bokningssystem.

Lås och Låssystem

Ett bra låssystem kan ge obehöriga inkräktare en bra bild av varför det inte är värt att försöka ta sig in överhuvudtaget. Automatic Alarm har moderna och säkra låssystem som möter era behov och krav.

Låssystem omfattar cylindrar med mekaniska nycklar. Dessa system anpassas, byggs upp och levereras utifrån kundens önskemål.

Automatic Alarm har de senaste låssystemen. Vi tar alltid hänsyn till regler för utrymning och försäkringskrav i olika säkerhetsnivåer. Och inte minst era specifika behov.

Kontakta oss för mer information eller boka ett besök med en av våra projektörer som är specialiserade på lås och låssystem.

Inbrottslarm

Skapa en trygg miljö genom ett smart och effektivt inbrottslarm. Inbrott eller försök till intrång upptäcks i ett tidigt skede och larm går iväg automatiskt. Automatic Alarm har skräddarsydda lösningar för inbrottslarm för er, oavsett storlek och omfattning.

Med bra inbrottslarm skapas en trygg miljö. Vi lever i en värld idag där det ställs högre krav på säkerhet; inte minst från försäkringsbolagen.

Många företag, kommuner och privatpersoner väljer att investera i en egen säkerhetsanläggning. Inbrottslarmen kan enkelt integreras med passersystem och andra typer av säkerhetslösningar. Obehöriga intrång och inbrott upptäcks så tidigt som möjligt och larmcentral kontaktas omedelbart för åtgärder.

Automatic Alarm levererar och installerar system och inbrottslarm från världens mest framträdande tillverkare. Vi är godkända och certifierade av SBSC (Svensk brand- och säkerhetscertifiering) och av Polisen. Så vi garanterar att vi är en trygg säkerhetspartner!

Kontakta oss för mer information eller boka ett besök med en av våra projektörer som är specialiserade på inbrottslarm.

Larmcentralstjänster

Med ett larm anslutet till Automatic larmcentral övervakas ditt företag eller ditt hem dygnet runt av erfarna operatörer. Om larmet utlöses ser Automatic Alarm till att rätt åtgärd sätts in omedelbart. Din trygghet, vårt ansvar!

Försäkra dig om att eventuella larm från er hamnar i trygga händer. Våra operatörer hanterar larm från alla typer av larmöverföringssystem; larmsändare med IP-överföring, uppringande larmsystem, övervakad överföring samt positioneringslarm.

Bland våra kunder märks allt från hela kommuner till alla storlekar på företag eller privatpersoner. Vi har olika typer av larmcentralstjänster beroende på vad ni som kund behöver för typ av åtgärder vid larm.

Automatic Alarm samarbetar med polisgodkända bevakningsbolag (utryckningsväktare) och vi ser till att ni som kund får det bevakningsbolag som har bäst geografisk täckning i ert område. Så att ni får en så snabb och omedelbar åtgärd som möjligt.

Kontakta oss för mer information.

Kameraövervakning

Övervakningskamera – en av de absolut effektivaste och mest avskräckande lösningarna för att förhindra svinn, inbrott eller skadegörelse är kameraövervakning. Automatic Alarm erbjuder den senaste och modernaste tekniken.

Behovet av att kunna övervaka utrymmen som butiker, kontor, lagerutrymmen, garage m.m. med kamera har ökat drastiskt på senare tid.

Idag har tekniken hunnit utvecklas så bildkvaliteten är hög och lagring av övervakningen är smidig och utrymmeseffektiv.

Automatic Alarm hjälper er med rätt typ av kameraövervakningssystem, med alla nödvändiga komponenter, som skräddarsytt för era behov och syften.

Kontakta oss för mer information eller boka ett besök med en av våra projektörer.

Service och jourtjänster

Förvissa dig om att ni alltid har de senaste uppdateringarna och programvaror till ert säkerhetssystem. Med Automatic Alarms serviceavtal slipper du otrevliga överraskningar.

Fel och avbrott kan – förutom att vara en säkerhetsrisk – också leda till oönskade driftstörningar och produktionsbortfall. Med våra serviceavtal är du garanterad att eventuellt tidsbortfall är minimalt och att ni snabbt uppe igen.

Automatic Alarms servicetjänster omfattar allt ifrån integrerade systemlösningar för stora verksamheter till mindre företag och villaägare.

Med regelbunden service och underhåll kan du lita på att din säkerhetsanläggning har den senaste programvaran och fungerar när den väl behövs. Du kan som kund teckna serviceavtal och därmed hålla din installation på högsta möjliga säkerhetsnivå över kontraktstiden.

Automatic Alarm jobbar med kunder inom alla segment; stora och små företag, myndigheter och kommuner.

Överfall och positioneringstjänster

Maximal trygghet i ett utsatt arbete kan vara så liten och smidig att den ryms i handen. Automatic Alarm har överfallslarm med positioneringsfunktioner som höjer personsäkerheten och gör att personal i yttre tjänst snabbt kan få hjälp om något skulle hända.

Personal som jobbar på fältet kan plötsligt ställas inför hotfulla eller farliga situationer. Ett överfallslarm ökar säkerheten och möjliggör att snabbt hjälp snabbt kan komma på plats.

Ett tryck på larmknappen på den bärbara enheten och ett larmmeddelande skickas omedelbart till larmcentralen. Larmmottagaren ser direkt GPS-koordinaterna och en kartbild på den aktuella eller senast kända positionen. Systemet är även utrustat med medhörningsfunktion, vilket innebär att operatören också hör vad som händer och kan skicka rätt typ hjälp till platsen.

Automatic Alarm erbjuder mobila lösningar med den absolut senaste tekniken för personsäkerhet överfallslarm. Kontakta oss för mer information eller boka ett besök med en av våra projektörer.

Säkerhetslösningar på dina villkor

Kontakta oss så berättar vi mer!